Historia wpłat


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie "Via Natura" zwraca się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości finansowego wsparcia inicjatywy stworzenia funduszu stypendialnego. Pomoc zdolnym, młodym ludziom z gminy Tuchola, którzy często z uwagi na trudności finansowe mają kłopoty z kontynuowaniem nauki w wybranej szkole jest jednym z podstawowych celów, które nakreśliło sobie nasze stowarzyszenie. W jego osiągnięciu zamierzamy współpracować z dyrektorami poszczególnych szkół, którzy pomogą nam wybrać młodzież zasługującą na taką pomoc. Konkretne, znane nam przykłady utwierdzają nas w przekonaniu, ze często nawet mała pomoc finansowa pomaga pokonać bariery stojące na przeszkodzie do zdobywania wiedzy. Na naszej stronie internetowej zamieścimy wszystkich darczyńców (chyba, że ktoś zechce być anonimowy) oraz informacje o ufundowanych stypendiach.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym statutem i innymi informacjami na temat bieżącej działalności stowarzyszenia.

Ewentualne wpłaty prosimy przekazać na nasze konto

PKO BP SA 78 1020 1475 0000 8802 0103 6128

z dopiskiem "Fundusz stypendialny".

 

NASI DARCZYŃCY:

Andrzej Kobiak
Paweł Cieślewicz
Halina Janowska Giłka
Katarzyna Rybarczyk
Marzena Pawelec
Andrzej Dziurzyński
Mieczysław Giłka
Tadeusz Zwiefka
Alicja Boyke
Jakub Mikołajczak
Agnieszka Pobóg-Lenartowicz
Jacek Pobóg-Lenartowicz
Jacek Patyk
Nadleśnictwo Osie
Sławomir Orechno
Zbigniew Wodecki
Renata Zarembska
Zbigniew Giłka
Barbara Jurzak
Ryszard Felski
Rafał Paul
Jerzy Biernacki
Andrzej Smoczyński
Henryk Kulas
Jerzy Pstrąg
Jacek Wójcicki
Janusz Kiedrowski
Nadleśnictwo Różanna
Nadleśnictwo Woziwoda
Nadleśnictwo Zamrzenica
Bank Spółdzielczy w Tucholi
BGŻ w Tucholi