Zasady przyznawania


Od 2007 roku Stowarzyszenie „Via Natura” organizuje akcję stypendialną skierowaną do absolwentów szkół średnich z powiatu tucholskiego, dzięki której chcemy pomóc młodym zdolnym ludziom, którzy z uwagi na trudności finansowe nie zawsze mogą kontynuować naukę w wybranej wyższej uczelni. Jest to jeden z podstawowych celów, jakie nakreśliło sobie Stowarzyszenie. W tej akcji wspiera nas za pośrednictwem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – Amerykańska Fundacja Wolności.

Według obowiązujących zasad o stypendium może ubiegać się tylko absolwent szkoły średniej, który podczas egzaminu maturalnego otrzymał odpowiednio ilość punktów i legitymuje się niskim dochodem w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Powyższe kryteria są ustalane corocznie. Stypendium jest przyznawane tylko na pierwszym roku studiów, później istnieje możliwość indywidualnej współpracy z Amerykańską Fundacją Wolności i takie przypadki miały miejsce w przeszłości. Obecnie wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie, pieniądze pochodzą z dobrowolnych wpłat ludzi życzliwych oraz z pomocy jakiej udziela nam Fundacja. Listę darczyńców publikujemy na naszej stronie.

 

Pytania związane z nasza akcją stypendialną prosimy kierować na adres: vianatura@wp.pl lub listownie Stowarzyszenie „Via Natura” 89-501 Tuchola, ul. Przemysłowa 10